Vítejte, můžete se přihlásit nebo zaregistrovat.

Obchodní podmínky

 

01Termín dodání

a) U zboží, které je u nás objednáno, bude odesláno následující pracovní den ode dne přijetí platby nebo obdržení objednávky.

 

02Zrušení (storno) objednávky 

a) Po odeslání objednávky je brána objednávka jako závazná. Dle zákona má zákazník možnost odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud tak zákazník učiní, zboží musí být vráceno v neponičeném, originálním obalu. Zboží musí být vráceno se všemi náležitostmi tak, jak bylo zákazníkovi doručeno (např. záruční list, návod, kompletní příslušenství).

b) Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz a proto je vhodné zboží pojistit.

c) Po obdržení vráceného zboží bude zákazníkovi do 30 dnů vrácena částka snížená o reálné náklady za dopravu k zákazníkovi.

d) Zákazníkovi není dovoleno zaslat zboží na dobírku, v tom to případě dojde k odmítnutí zásilky a jejímu vrácení.

 

03Reklamace zboží

a) Zákazník (odběratel) si při převzetí musí zboží zkontrolovat a to vizuální neporušenost obalu, kompletnost objednaného zboží a v neposlední řadě správnost. Pokud doručené zboží nesplňuje výše uvedené podmínky, je povinností odběratele poznamenat tyto skutečnosti do přepravních dokladů dopravce.

b) Prodejce odpovídá za vady jím dodaného zboží v případě uplatnění reklamace na vadné zboží dle reklamačního řádu vycházejícího ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku.

c) Reklamace se vztahuje pouze na zboží v záruční době. Záruční doba se u každého zboží může lišit a je vždy uvedena, standardně je však dle zákona 24 měsíců.

d) Záruka se nevztahuje na tyto případy:

-reklamace proběhla po záruční době

f) Reklamace bude prodávajícím přijata, dodá-li kupující:
- reklamovanou věc
- záruční list nebo prodejku
- specifikuje závadu, kterou reklamuje

g) Po odstranění závady prodávající dohodnutým způsobem vyzve kupujícího k vyzvednutí věci nebo dojde k vyrozumění o odeslaní opraveného zboží.

h) Prodávající vystaví za účelem prokázání doby, kdy záruka neběžela, potvrzení, které obsahuje:
- datum uplatnění záruky
- údaj o provedené opravě

 

04Ochrana osobních údajů

a) Provozovatel prohlašuje svým i jménem všech osob přístupných k osobním údajům zákazníka, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, nešiřitelné, nebudou zneužity a budou použity pouze pro interní potřebu.

b) Tyto informace jsou shromažďovány za účelem obchodním, logistickým, statickým a marketingovým.

c) Veškeré nakládání s osobními daty spadá pod zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě obchodní situace, kdy je nutné předat osobní údaje zákazníka dodavateli (například pro vyplnění a vystavení “Záručního listu“), musí být zákazníkem dán souhlas.

d) Při využívání služeb elektronického obchodu zákazníkem je dán souhlas ke shromažďování osobních údajů. Registrací zákazník poskytne své základní údaje, které se využijí pro provedení objednávky. Osobní údaje je možné na písemné přání zákazníka vymazat (zrušení registrace).

 

05Souhlas s obchodními podmínkami

Při odeslání objednávky kupující souhlasí se všemi obchodními podmínkami a stvrzuje, že je s nimi obeznámen.

 

Obchodní podmínky ke dni 9.10.2012